HUR MYCKE FÅR JAG
FÖR MIN BIL?

Vi gör enbart manuella värderingar för att få ett så nära marknadsvärde som möjligt.

Därför kommer du att få ett lämpligt pris.

GÄLLER BILAR
MED LÅN KVAR

GÄLLER ÄVEN
TRASIGA BILAR

CUSTOMER MANAGER PÅ CAR SELECT
SALVO WESTERLUND

Efter att jag tagit emot din värderingsansökan lämnas denna till våra experter som utför en manuell värdering.
På så sätt får du ett realistiskt bud.
Därefter kontaktar vi dig.

TRYGG BILVÄRDERING